De doelstellingen van Stichting Vlooienmarkt Deurne

Het eerste en belangrijkste doel is het financieren van kleinschalige projecten in de Derde Wereld waar paters en broeders van de SVD, hun opvolgers en ontwikkelingswerkers met een Deurnese achtergrond de lokale bevolking helpen. Die hulp kan bestaan uit scholing, de aanschaf van onderwijsmiddelen, gereedschappen voor kleine bedrijfjes, het leveren van gezondheidszorg en medicijnen. De nadruk ligt op het steunen van onderwijsprojecten en projecten die de maatschappelijke samenhang versterken.

Het tweede doel is mensen in onze eigen omgeving bewust te maken van de noodzaak om dergelijke hulp te bieden en hen tevens een mogelijkheid te bieden om daaraan daadwerkelijk bij te dragen in de vorm van vrijwilligerswerk. Bijna veertig vrijwilligers en vrijwilligsters zetten zich elke week weer enkele uren in voor de vlooienmarkt.

Het derde doel is het verkleinen van de afvalstroom in onze consumptiemaatschappij door aan gebruikte goederen een tweede en soms derde leven te geven.

De financiën: inkomsten, kosten en steun aan projecten

Over de bruto-inkomsten van de vlooienmarkt moet allereerst belasting worden betaald. Daarnaast zijn er nog de kosten van huisvesting, energiekosten, afvalverwerking en de kosten van de kleine vrachtauto waarmee op verzoek goederen worden opgehaald.

In de 50 jaar van zijn bestaan heeft de Vlooienmarkt Deurne voor ruim 600.000 euro steun kunnen geven aan honderden projecten, niet alleen in de Derde Wereld maar ook steeds vaker in de eigen omgeving. Het gaat dan om bedragen tussen € 150,00 en € 1.500,00 per project.